feinfilter pl2

FILTRY MEMBRANOWE. FILTRY PLISOWANE.
WYSOKOSKUTECZNE I WYDAJNE FILTRY WORKOWE.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów we wszystkich procesach.


Dzięki obszernemu asortymentowi filtrów plisowanych, membranowych i dokładnych filtrów workowych, możemy zaoferować dopasowane rozwiązania filtracji nie tylko dla cieczy, ale i gazów.


PLISOWANE FILTRY
Nasze plisowane (fałdowane) filtry wgłębne oferują Państwu maksymalną powierzchnię filtracyjną przy względnie małych wymiarach zewnętrznych. Oferujemy filtry o nominalnej i absolutnej dokładności.

FILTRY MEMBRANOWE
Nasze filtry membranowe odznaczają się dużą stabilnością mechaniczną, długimi okresami eksploatacyjnymi i wieloma certyfikatami. Szeroki wybór materiałów membranowych takich jak: PE, PP, PVDF zapewniają szeroki zakres zastosowań.

WYSOCE WYDAJNE FILTRY WORKOWE
Nasze zaawansowane filtry workowe wielowarstwowe i plisowane przesunęły dotychczasową granicę filtracji workowej poza obecny zakres filtracji membranowej – z zachowaniem ich opłacalności ekonomicznej.


Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach:     de pdf download